Velkommen

Foto: Julianne Leikanger

Noen ganger kan det være godt å snakke med en profesjonell samtalepartner, enten man befinner seg i en spesielt krevende livssituasjon, opplever psykiske problemer som depresjon eller angst, eller ønsker å bli bedre kjent med seg selv. I en god samtale kan man utforske vanskelige følelser innenfor en trygg ramme.

Typiske utgangspunkt for samtaler er depresjon/nedstemthet, bekymring, stress, søvnvansker, angst, utbrenthet, relasjons- og samlivsvansker, ensomhet, lav selvfølelse, traumer og usikkerhet knyttet til livsvalg.

Jeg jobber hos Institutt for Psykologisk Rådgivning Oslo (IPR), som ligger sentralt til i Tollbugata 32. Du kan kontakte meg via kontaktskjemaet mitt, eller via hjemmesidene til IPR.