Om psykologen

Jeg er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo. Jeg har drevet privatpraksis på fulltid siden 2012.

Jeg har en treårig videreutdanning innen emosjonsfokusert terapi (EFT), en forskningsstøttet terapeutisk tilnærming som har fokus på å hjelpe klienten til å bli kjent med egne følelser, samt å regulere seg selv bedre. Du kan lese mer om denne tilnærmingen under. Jeg veileder også psykologer og annet helsepersonell innen denne metoden.

Jeg er også sertifisert foreldreveileder innen metoden Emosjonsfokusert Ferdighetststrening for Foreldre (EFST).

Terapeutisk tilnærming

Relasjon

Grunnlaget i all terapi er en god relasjon mellom psykolog og klient. For å tørre å gå inn i smertefulle temaer, er man helt avhengig av å føle oss akseptert og trygg.  Jeg er opptatt av at du som klient skal føle deg sett og ivaretatt, og tilpasser behandlingen i dialog med deg.

Emosjonsfokusert terapi

Alle psykologer arbeider forskjellig, og det finnes ulike syn på hva som forårsaker psykisk strev og hva som fører til bedring. Jeg har mitt faglige grunnlag i emosjonsfokusert terapi (EFT). Denne terapiretningen baserer seg på en tanke om at psykiske problemer oppstår når vi mister kontakten med våre grunnleggende følelser og behov.

Forskning viser at vi mennesker er født med evnen til å oppleve et stort spekter av følelser, inkludert glede, tristhet, sinne, frykt, stolthet, skam og kjærlighet. Hver av disse følelsene forteller oss noe om hva som er viktig for oss, og hva vi trenger. I løpet av livet lærer vi noe om hvordan vi skal forholde oss til disse følelsene, både fra nære omsorgspersoner og fra samfunnet for øvrig. Noen av oss lærer for eksempel at sinne og grensesetting ikke er greit, eller at det å gråte og være lei seg er uønskelig og fører til avvisning.

Vonde erfaringer kan gjøre at vi mister kontakten med oss selv, at vi føler skam for å være slik vi er, eller at vi følelsene ikke lenger gir oss god informasjon om hva vi trenger. Vi kan også oppleve psykiske symptomer som angst og depresjon. I emosjonsfokusert terapi, jobber vi med å gjenopprette kontakten med følelsesapparatet. Når vi blir mer klar over hva vi egentlig føler, og ikke minst hvorfor vi føler det slik, får vi også muligheten til å møte oss selv (og andre) på en bedre måte.

Faglige interesser

Selvfølelse

Det å ha god selvfølelse innebærer å ha kontakt med sine egne følelser og behov, samt å klare å uttrykke dem overfor omgivelsene sine. God selvfølelse kan fungere som et slags kompass som hjelper oss til å ta sunne valg. På motsatt side kan dårlig selvfølelse innebære vansker med å sette grenser, lav selvtillit, utrygghet og en følelse av å ha avstand til seg selv. Dårlig selvfølelse kan også skape vansker i våre nære relasjoner. Jeg opplever at det å styrke selvfølelsen er en verdifull målsetning for de aller fleste som kommer i terapi. Noen ganger er dette hovedfokus for terapien, mens andre opplever at bedre selvfølelse er en positiv bieffekt av arbeidet med andre temaer.

Angst og depresjon

Angst og depresjon er psykiske lidelser som rammer mange mennesker i løpet av livet. For meg er det viktig å holde frem at for hver person med angst eller depresjon ligger en unik historie og en unik løsning. I terapi er det nyttig å utforske hva som har forårsaket de vonde følelsene, samt å finne tiltak som oppleves som meningsfylte og effektive. Veien ut av angst og depresjon er en reise hvor man blir bedre kjent med seg selv og egne behov. For noen tar denne reisen tid, for andre går det relativt raskt.

Sosial angst

En av de vanligste problemene jeg møter i min praksis er sosial angst. Sosial angst innebærer en sterk frykt for å dumme seg ut, mislykkes og bli mislikt av andre. Den som lider av sosial angst opplever gjerne at han/hun ikke tør å slippe seg løs og «være seg selv» i sosiale sammenhenger. Problemet kan bli så vanskelig at det fører til sosial tilbaketrekning og ensomhet. Sosial angst kan naturligvis oppstå også i mildere former, i form av sjenanse, lav selvtillit og en overkritisk holdning til seg selv.

Det å bli kvitt sosial angst og sjenanse krever motivasjon, pågangsmot og tid. Som terapeut gjør jeg mitt beste for å støtte mine klienter i denne prosessen.