Priser

Jeg tar imot klienter mellom kl 09.00-15.00, mandag-fredag.

Enkeltperson (45 min): 1290 kr
Enkeltperson dobbeltime (75 min): 2150 kr
Par (75 min): 2150 kr

Eventuelt arbeid utenom terapitimene faktureres på timesbasis. Dette gjelder utforming av rapporter/attester, henvisninger til andre instanser, lengre telefonsamtaler og liknende.

NB: Mange forsikringsselskaper betaler for opptil 10 samtaler med psykolog. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon om dette.