Priser

For priser, se www.ipr.no

Eventuelt arbeid utenom terapitimene faktureres på timesbasis. Dette gjelder utforming av rapporter/attester, henvisninger til andre instanser, lengre telefonsamtaler og liknende.

NB: Mange forsikringsselskaper betaler for opptil 10 samtaler med psykolog. Ta kontakt med ditt forsikringsselskap for mer informasjon om dette.